Tuyển sinh

Đại Học

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Xem chi tiết

Sau đại học

Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ năm 2023

Xem chi tiết

Hoạt động sinh viên

Sinh viên tương lai

Cung cấp thông tin tuyển sinh, ngành học, chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính, môi trường học tập và định hướng nghề nghiệp... cho học sinh

Hoạt động sinh viên

Thông tin dành cho tất cả sinh viên đang học tập các hệ tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Cựu sinh viên

Kết nối các thế hệ cựu sinh viên Đại học Công nghiệp Việt Trì. Mang đến cơ hội hợp tác, chia sẻ thông tin về gương mặt, cựu sinh viên tiêu biểu

Video