Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất

Tên giao dịch: College of Chemincal Industry (C.C.I)

Ngày thành lập:15/5/1973

Hiệu trưởng:Ông Đỗ Khắc Ngự

Phó hiệu trưởng:

 • -Ông Đoàn Văn Long
 • – Ông Trinh Minh Thịnh

Địa chỉ:Thị trấn Hùng Sơn – huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:(0210)3786168

Fax:(0210)3786218

Email:[email protected]

Trường cao đẳng Công nghiệp và Hóa chất

Đơn vị trực thuộc:

 • – Phòng Đào tạo – ĐT: 0210.3786212
 • – Phòng Tổ chức hành chính – ĐT: 0210.3786168
 • – Phòng Tài chính Kế toán – ĐT: 0210.3786131
 • – Phòng Kế hoạch Vật tư – Thực hành
 • – Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 • – Khoa Khoa học cơ bản
 • – Khoa Hóa phân tích
 • – Khoa Hóa công nghệ
 • – Khoa Điện – Điện tử
 • – Khoa Cơ khí
 • – Khoa Tin học
 • – Khoa Kinh tế
 • – Trung tâm Tin học
 • – Trung tâm Ngoại ngữ – ĐT: 0210.6523112
 • – Trung tâm liên kết Đào tạo và giới thiệu việc làm.

Lĩnh vực hoạt động:

+ Nhiệm vụ chính trị:

 • – Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. Đào tạo nghề các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp thuộc hệ thống giáo dục của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu triển khai ứng dụng KH, CN phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam và chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB & XH và Bộ Công Thương. Trường chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Phú Thọ.
 • – Trường đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kinh tế, kỹ thuật, trung cáp kinh tế, kỹ thuật, trung cấp, sơ cấp nghề theo quy định cơ cấu của hệ thống giáo dục quốc dân về nội dung, chương trình đào tạo, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 và được Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố số 11/2005/LCTN ngày 27/6/2005.
 • – Trường đào tạo và bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ CBKT, CNKT bậc cao cho các ngành: Hóa phần tích, Hóa vô cơ, phân bón, Hóa hữu cơ, hóa Silicat, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Tin học đạt yêu cầu, chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong ngành và các thành phần kinh tế xã hội khác trong và ngoài nước.
 • – Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBKT và CBQL, tổ chức bồi dưỡng kiểm tra, chuyển mã ngạch, nâng bậc theo kế hoạch của Tổng Công ty cho các đơn vị trong ngành. Ngoài ra Trường còn hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, sản xuất trong và ngoài nước để thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, tổ chức lao động, sản xuất, dịch vụ gắn với đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành và ở địa phương.
 • – Nhà trường có trách nhiệm quản lý hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên và HSSV, cơ sở vật chất, các nguồn kinh phí, giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội trong trường.

+ Quy mô đào tạo – Phát triển quy mô mở rộng ngành nghề, đa dạng hsoa các loại hình đào tạo, tăng cường hợp tác liên kết với các trường đại học nâng số HSSV đến năm 2010 lền 3000 HSSV.

+ Ngành nghề đào tạo

– Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề đào tạo với 3 bậc đại học bao gồm: Bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề, phấn đấu đến năm 2010 đào tạo các ngành sau ở bậc Cao đẳng:

 • * Hóa phân tích
 • * Công nghệ hóa vô cơ
 • * Kế toán
 • * Công nghệ kỹ thuật điện
 • * Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • * Tin học ứng dụng

Đọc báo về trường: