Giấy báo nhập học

Trượt tốt nghiệp, thí sinh vẫn nhận được giấy nhập học

Trượt tốt nghiệp tuy nhiên thí sinh vẫn nhận được giấy báo trúng tuyển Đại Học, Cao đẳng. Là câu chuyện diễn ra sau kỳ thi THPT Quốc Gia...

Bạn đã xem?