Phương trình điện li K2SiO3

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2SiO3 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân K2SiO3

1. Phương trình điện phân K2SiO3

KỲ2SiO3→ 2KCK+ + SiO32-

2. Kč2SiO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li hoàn toàn.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4,…

Bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối: NaCl, KCl, MgCl2không áp dụng2VÌ THẾ4KỲ2SiO3,….

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây khi tan trong nước không phân li ra ion ?

A. HCOOH

B. CHỈ3NHÌN THẤY

C. KỲ2SiO3

D. MỘT MÌNH3Cl

Trả lời:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Mục 2. Chất nào tan trong nước là chất điện li mạnh?

A. KỲ2SiO3

B. GIA ĐÌNH2S

C.HCN

D. Zn(OH)2

Trả lời:

Đáp án A

Mục 3. Dãy chất nào sau đây đều chứa chất điện li mạnh?

A. KOH, KNO3h2khí CO3,KỲ2SiO3

B. KỲ2SiO3không áp dụng2S, Mg(OH)2KỲ2VÌ THẾ4.

C. HNO3KỲ2VÌ THẾ4AI ĐẤY2SiO3

D. HClO, K2VÌ THẾ4Mg(OH)2KỲ2SiO3

Trả lời:

ĐÁP ÁN C

Xem thêm:  Đề thi thử Vật lí Cụm liên trường tỉnh Quảng Nam 2023 có đáp án

Phần 4. Trong K. câu trả lời2SiO3 (bỏ qua sự nhầm lẫn của THE2O) Những sản phẩm nào có sẵn?

A. KỲ+KHÔNG32-.

B. KỲ+KHÔNG32-h2Ồ.

C. KỲ+KHÔNG32KỲ2SiO3.

D. KỲ+KHÔNG32-K2SiO3, H2Ồ.

Trả lời:

Câu trả lời là không

Related Posts

H2N–C3H5–(COOH)2 ra H2N–C3H5–(COOC2H5)2 | H2N- C3H5-(COOH)2 + C2H5OH ⇆ H2N

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2NC3h5-(CEO)2 + TRƯỚC2h5OH → LÀM THẾ NÀO2NC3h5– (CỤC2h5)2 + 2 CĂN NHÀ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá trình,…

H2NCH2COOH ra ClH3NCH2COOH | H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

H2NCH2COOH thành ClH3NCH2COOH | H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH Xem thêm:  C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O | C ra CO2

H2N-CH2-COOH ra H2NCH2COOC2H5 | H2N-CH2-COOH + C2H5OH ⇆ H2NCH2COOC2H5 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá…

Gly + NaOH | H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn HOOC-CH(Nhỏ)2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2-COOH + 2NaOH → NaOOC–CH(MIN2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2– COONA + 2 NHÀ2Ồ bao gồm các phản…

H2N-CH2-COOH ra HO-CH2-COOH | HNO2 ra N2

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-KUKHA2-COOH + NỮ2 + BẠN BÈ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt…

H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH ra H2N-(CH2)4CH(NH2)-COONa | H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH + NaOH → H2N-(CH2)4CH(NH2)-COONa + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COOH + NaOH → H2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COONA + Họ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và…