P2O5 + KOH → K3PO4 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn P25 + 6KOH → 2K3PO4 + 3 GIỜ2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự khác sẽ giúp học sinh tổng hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách làm các bài tập về phương trình phản ứng hóa học của photpho. Mời các bạn đón xem:

phương trình P25 + 6KOH → 2K3PO4 + 3 GIỜ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

P25 + 6KOH → 2K3PO4 + 3 GIỜ2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

rắn P25 biến mất

3. Hoạt động

Điều kiện tốt

4. Hàng thuốc

4.1.Tính chất hóa học của P2O5

– Là một oxit axit nên chúng có tất cả sức mạnh của một oxit axit.

Đun sôi với nước để tạo axit tương đương.

P25 + BẠN BÈ2Ồ → LÀM THẾ NÀO3PO4

Pha với nước muối để tạo muối

h2 + P25 + 2NaOH → 2NaH2PO4

P25 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + h2

P25 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3h2

P25 Khi bạn phản ứng với các dung dịch kiềm ở các tốc độ khác nhau, chúng sẽ tạo ra các loại muối khác nhau.

5. Cách thực hiện

Về P25 phản ứng với KOH

6. Bạn có biết?

-P25 là oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.

– Là axit H3PO4 (và P25 + BẠN BÈ2O trong dung dịch KOH) tiếp xúc với KOH thì có thể xảy ra hiện tượng sau:

Xem thêm:  C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O | C ra CO2

h3PO4 + KOH → KHỬ2PO4 + BẠN BÈ2

h3PO4 + 2KOH → K2HPO4 + 2 CĂN NHÀ2

h3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3 GIỜ2

⇒ Phụ thuộc vào tỉ lệ mol giữa KOH và H3PO4 Kết quả tạo ra muối axit, trung tính hoặc hỗn hợp hai muối.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Về P25 Cho dung dịch KOH vào thì muối thu được là

MỘT. KỲ3PO4

b. KỲ2HPO4 và đỏ2PO4

C. h3PO4 và đỏ2PO4

Đ. KỲ3PO4 và KOH

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

P25 + 6KOH → 2K3PO4 + 3 GIỜ2

Ví dụ 2: Tổng các hệ số (tổng, cực tiểu) của các chất phản ứng trong phương trình sau là:

P25 + KOH → KI3PO4 + BẠN BÈ2

MỘT. 7

b. mười hai

C. 5

Đ. 4

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

P25 + 6KOH → 2K3PO4 + 3 GIỜ2

Ví dụ 3: Cho 14,2g P25 phản ứng với dung dịch KOH dư. Anh ta thu được bao nhiêu muối?

MỘT. 42,4

b. 21.2

C. 13.6

Đ. 27.2

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

NP25=14,2142=0,Đầu tiên mol

P25+6KỲh2KỲ3P4+3h20,Đầu tiên        0,2tôiotôi

tôiKỲ3P4=0,2.212=42,4 gram

8. Một số phương trình phản ứng hóa học của Photpho (P) và hợp chất:

Related Posts

Phương trình điện li K2SiO3

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2SiO3 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh…

H2N–C3H5–(COOH)2 ra H2N–C3H5–(COOC2H5)2 | H2N- C3H5-(COOH)2 + C2H5OH ⇆ H2N

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2NC3h5-(CEO)2 + TRƯỚC2h5OH → LÀM THẾ NÀO2NC3h5– (CỤC2h5)2 + 2 CĂN NHÀ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá trình,…

H2NCH2COOH ra ClH3NCH2COOH | H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

H2NCH2COOH thành ClH3NCH2COOH | H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH Xem thêm:  HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2↑

H2N-CH2-COOH ra H2NCH2COOC2H5 | H2N-CH2-COOH + C2H5OH ⇆ H2NCH2COOC2H5 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá…

Gly + NaOH | H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn HOOC-CH(Nhỏ)2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2-COOH + 2NaOH → NaOOC–CH(MIN2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2– COONA + 2 NHÀ2Ồ bao gồm các phản…

H2N-CH2-COOH ra HO-CH2-COOH | HNO2 ra N2

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-KUKHA2-COOH + NỮ2 + BẠN BÈ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *