THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT NĂM 2018

50

Trường cao đẳng Công Nghiệp Hóa Chất  nằm trên địa bàn tỉnh phú thọ với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Các ngành kỹ thuật trình độ cao. Hàng năm cung cấp một nguồn nhân lực lao động chất lượng cao. Dựa trên kế hoạch đào tạo năm 2018 trường Cao đẳng Công Nghiệp Hóa Chất tuyển sinh với các chuyên ngành sau.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

Mã trường: CCA

Địa chỉ: Khu 4 – Thị trấn Hùng Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3787.568

Website: https://chc.edu.vn

Email: phongtsgtvl@gmail.com

Ngành nghề đào tạoChỉ tiêu tuyển sinh 

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Cao đẳngTrung cấp

cấp

Công nghệ kỹ thuật hóa học100   

 

 

 

Xét tuyển

 

Từ tháng 01 đến tháng 12/2018

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử80  
Kế toán70  
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 50 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5050
Công nghệ hàn 5050
Điện công nghiệp và dân dụng 5050
Tin học ứng dụng 30 
Kế toán doanh nghiệp 50 
Công nghệ hóa vô cơ 5050
Công nghệ hóa silicat 35 
Công nghệ hóa hữu cơ 35 
Hóa phân tích 5050