Về cuốn sách

Đăng bởi: AdministratorIn
 

Văn phòng Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH) đã nhận được thư của một số bạn đọc ở Đồng Nai gửi đến hỏi về cuốn sách "Phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ" ký dưới bút danh Thành Nam. Vậy tác giả Thành Nam có phải là PGS,TS Đức Vượng không? Chúng tôi có hỏi PGS,TS Đức Vượng về vấn đề này, được Ông trả lời bằng thư như sau:

 

"Đúng là cuốn sách Phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ ký dưới bút danh Thành Nam là của tôi. Người hiệu đính cuốn sách này là Phương Đình (Nguyễn Đình Nhơn), Tổ trưởng Tổ Hồi ký Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương lúc ấy.

 

Cuốn sách này do Nhà Xuất bản Lao Động xuất bản, Hà Nội, 1982. Sách dày 180 trang. Số lượng in khá nhiều, 6.100 cuốn. Với tư cách là chuyên viên nghiên cứu của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, hồi mới giải phóng miền Nam, đầu năm 1976, tôi có vào miền Đông Nam Bộ, chủ yếu là tỉnh Đồng Nai trong khoảng thời gian 3 tháng để nghiên cứu về phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ, nên mới có tài liệu để viết lên cuốn sách này.

 

Tôi còn nhớ lúc ấy được làm việc nhiều lần với ông Lê Sắc Nghi (Bảy Nghi), Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai, một nhà hoạt động cách mạng thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, đã cung cấp cho tôi nhiều tài liệu quý về phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ. Tôi rất biết ơn ông Lê Sắc Nghi đã cung cấp cho tôi nhiều tài liệu quý để viết lên cuốn sách này và Ông cũng đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tôi công tác tại Đồng Nai và Thủ Dầu Một.

 

Hồi nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi có đọc bài viết dài, đăng nhiều kỳ trong một tờ báo lớn ở Trung ương, nhan đề: "Dưới bóng tòa Đại sứ Mỹ" cũng ký bút danh Thành Nam, nhưng không phải của tôi.

 

Xin báo cáo.

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015

Thành Nam (Đức Vượng)

Văn phòng Viện ISSTH thông báo

 

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13020635
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC