Kho Số liệu của ISSTH, số 801

Đăng bởi: AdministratorIn
 

801. Tình hình các doanh nghiệp của Việt Nam trong 9 tháng của năm 2015

 

1. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng của năm 2015, cả nước có 68347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỷ VNĐ, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 608,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 9 tháng qua. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2015 là 1029,9 nghìn tỷ VNĐ.

 

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng của năm 2015 là 999,3 nghìn người, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2014.

 

2. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là 12848 đơn vị, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014. Nhìn chung, tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 9 tháng của năm 2015 có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả cảu các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

3. Số doanh nghiệp phải giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng của năm 2015 là 6962 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, phần lớn là những doanh nghiệp nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,5%). Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2519 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,2%); 1897 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,2%); 1510 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 21,7%) và 1036 công ty cổ phần (chiếm 14,9%).

 

4. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng của năm 2015 là 47604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, gồm 12437 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 35167 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 17183 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,1%); 15398 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,3%); 9284 công ty cổ phần (chiếm 19,5%); 5738 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,1%) và 1 công ty hợp doanh.

 

ISSTH sưu tầm - 2-10-2015

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13019930
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC