Kho Số liệu của ISSTH, từ số 796 đến 797

Đăng bởi: AdministratorIn
 

796. Có 9301 doanh nghiệp được thành lập mới

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội trong 8 tháng năm 2015, từ ngày 20-7-2015 đến ngày 20-8-2015, cả nước có 9301 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 55,2 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 8-2015 là 129, 8 nghìn người, tăng 41,1% so với tháng trước và tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Trong tháng 8-2015, cả nước có 1359 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,4% so với tháng trước.

 

Tính chung, trong 8 tháng năm 2015, cả nước có 61305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 376, 4 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 15243 lượt doanh nghiệp thay đổi tổng số vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 481, 5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2015 là 857, 9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2015 là 873,3 nghìn người, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2014.

 

797. Về tai nạn giao thông

 

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung trong 8 tháng năm 2015, trên địa bàn cả nước đã để xảy ra 14622 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 6702 vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng trở lên và 7920 vụ va chạm giao thông, làm 5821 người chết; 3823 người bị thương và 9411 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng năm 2015 giảm 12,5%; số người chết giảm 4%, số người bị thương giảm 1,2%. Bình quân 1 ngày trong 8 tháng năm 2015, trên địa bàn cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 16 người bị thương và 39 người bị thương nhẹ.

 

Nhìn chung, tai nạn giao thông vẫn còn rất nghiêm trọng, nhà chức trách cần phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa để giảm thiểu tai nạn giao thông.

 

ISSTH sưu tầm - 31-8-2015

 

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13019849
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC