Kho Số liệu của ISSTH, số 800

Đăng bởi: AdministratorIn
 

800. Cổ phần hóa các doanh nghiệp tại Việt Nam

 

Năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015, cả nước đã cổ phần hóa 234 doanh nghiệp trong tổng số 432 doanh nghiệp, đạt 54% số lượng doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa.

 

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 198 doanh nghiệp, trong đó, 58 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, 109 doanh nghiệp đang thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, 31 doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo tiến hành các bước tiếp theo xác định giá trị doanh nghiệp. (Báo Nhân Dân, số ra ngày 2-10-2015)

 

ISSTH sưu tầm - 2-10-2015

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13020692
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC