Kho Số liệu của ISSTH, số 793

Đăng bởi: AdministratorIn

 

793. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, cả nước hiện có 849 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh - truyền hình, 98 báo, tạp chí điện tử, một hãng thông tấn quốc gia. Năm 2009 có 31 nghìn người làm việc trong lĩnh vực báo chí, đến nay, lực lượng ấy đã là 35 nghìn người, trong đó có gần 18 nghìn là nhà báo chuyên nghiệp.

 

Tỷ lệ người làm báo có trình độ đại học và trên đại học là 95,9%.

 

ISSTH sưu tầm - 23-6-2015

 

 

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13020363
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC