Giới thiệu » Tổ chức và hoạt động

  • Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực - 10 năm hoạt động

    Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực - 10 năm hoạt động

    Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực - 10 năm hoạt động

  • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VIỆN NHÂN TÀI CHC

    QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VIỆN NHÂN TÀI CHC

    Thông báo về tổ chức mới và hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC Ngày 16-7-2010, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra Quyết định số 427/QĐ-LHH, về việc thành lập Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
7655854
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC